Cây truyền thống

Tình Trạng:instock
MSP:

– Châu cây để bàn làm việc sẽ đem đén tài lộc may mắn

– Châu cây dễ chăm sóc, phát triển bình thường trong phòng …

300,000500,000

Xóa
kích thước

(1186x886x668)mm, (510x360x310)mm, (525x355x150)mm, (525x370x215)mm, (610x420x100)mm, (610x420x250)mm, (715x465x330)mm, (780x500x430)mm