Chậu cây hoa đá

Tình Trạng:instock
MSP:MSP1

– Châu cây để bàn làm việc sẽ đem đén tài lộc may mắn

– Châu cây dễ chăm sóc, phát triển bình thường trong phòng …

150,000

CHĂM SÓC CÂY XƯƠNG RỒNG

Thuộc loại cây thân nước dễ chăm sóc, nếu để trong nhà

Về ánh sáng và nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp đối với cây Xương Rồng là từ 18 – 26 độ C, ở nhiệt độ thích hợp, nếu nhiệt độ cao cây
dễ bị rám lá, héo lá, còn nhiệt độ quá thấp cây chậm phát triển hoặc chết.
Ánh sáng đối với Xương Rồng không quá quan trọng nhưng góp phần không nhỏ cho sự phát triển của
cây, nếu ánh sáng đều cây sẽ mọc thẳng, tròn lá và dày ngược lại nếu cây mọc lệch về phía nào tức là
đang hướng nắng .

Về Đất

Cây thích hợp với đất có mùn giữ ẩm, loại đất này có thể được tạo ra bằng sơ dừa, tro, trấu hun, nhưng vẫn nên trộn một số thành phần giúp đất thông thoáng để dễ có thể dễ phát triển, nước không bị đọng quá lâu để tránh tình trạng ở đất bị phát triển nấm. Hoặc nếu độ mùn của đất cao ta nên tưới ít nước, chu kỳ tưới nên giảm bớt để đất thật khô rồi mới tưới tiếp.